Merrild Lavazza støtter dyrs levesteder

Hos Merrild Lavazza støtter vi op om en lang række forskellige CSR-projekter. Initiativerne spænder vidt – og vi kan nu fortælle, at vi også støtter Givskud Zoo Naturfond.

Mange levesteder i hele verden svinder ind, og mange arter er allerede forsvundet samtidig med, at mange er truet. Der er derfor behov for at sætte ind, hvis arterne skal bevares. Givskud Zoo Naturfond arbejder præcis for denne sag.

Naturfonden støtter forskning og bevaring af lavlandstapirer og deres levesteder i Brasilien. Givskud Zoo Naturfond støtter også et andet redningscenter i Cameroun fuld af både gorillaer, chimpanser, driller og mandriller samt et stort antal mindre aber, fugle og krybdyr. Samtidig med dette deltager Giveskud Zoo hvert år i EAZA kampagnen, som har til formål at beskytte en dyreart eller et bestemt område i verden.

Du kan læse mere om projektet her.