Bureau Veritas Certification

Har du styr på fødevarekontaktmaterialer (FKM)?

Af salgs- og marketingkoordinator Helle Kjærgaard Grüner, Bureau Veritas Certification

34942250_lSiden Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 1935/2004 kom i 2004, har der været et øget fokus på fødevarekontaktmaterialer. Det er vigtigt for fødevarekvalitet og -sikkerhed, at der er styr på de materialer, som er i kontakt med vores fødevarer. Dette stiller krav til alle aktører i fødevarebranchen – også emballage- og maskinproducenter, som også skal kunne dokumentere, at de overholder reglerne.

Fødevarevirksomheder og emballageproducenter har arbejdet med området i flere år, og er blevet gode til at dokumentere – også maskinproducenter arbejder med reglerne. Men det kan stadig være svært at holde styr på både forordningen og bekendtgørelserne. Men der er hjælp at hente.

Kom på forkant med kravene

For de virksomheder, der ønsker at vide mere om kravene til fødevarekontaktmaterialer, er der hjælp at hente på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse forordning nr. 1935/2004 og bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer samt finde tjeklister til brug i egenkontrol. Certificering kan være med til at optimere processen.

Systematisk indsats ved certificering

Certificering kan være en mulighed for virksomheder, som vil mere end at leve op til myndighedernes krav. En certificering sikrer dokumentation for, at virksomheden gør systematisk indsats omkring kvalitet og fødevaresikkerhed. Det kan f.eks. være en certificering efter fødevarestandarden ISO 22000 eller den globale kvalitetsstandard ISO 9001, som er kendt og anerkendt i både fødevarebranchen og andre industrier.

bv-15”Ved en certificering skal virksomheden give garanti for, at de overholder lovgivning, da dette er en forudsætning for udstedelse af et certifikat. Vi ser på, om den emballage, de anvender, er testet og godkendt til den pågældende type fødevare. Vi ser også på, om virksomhederne har dokumentation for, at leverandørerne følger reglerne – så det sikres, at der ikke sker migration til fødevarer. Derudover kigger vi også på, om virksomheden lever op til forordningen om god fremstillingspraksis. Et certifikat er derfor med til at give én sikkerhed som forbruger” – siger Henriette Arentsen, Lead Auditor hos Bureau Veritas Certification.

Lige meget hvilken certificeringsløsning, virksomheden vælger, vil den altid stå stærkere i dialogen med både kunder og myndigheder. Ønsker du at høre mere om dine muligheder med en certificering, så kontakt os på tlf. 77 31 11 00.


 

Facts om regler for fødevarekontaktmaterialer

 • Reglerne omfatter fødevarekontaktmaterialer, der i færdig stand:
  • Er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer
  • Allerede er i kontakt med fødevarer i overensstemmelse med deres formål
  • Med rimelighed kan antages at komme i kontakt med fødevarer
 • Følgende materialetyper er omfattet:
  • Additiver og dual-use additiver, aktiv og intelligent pakning, celluloseregenerater, etiketter og afsmitning, fajance, flerlagsmaterialer, genbrug, glas, gummi, ionbyttere, keramik, kork, lim, metaller og legeringer, overfladebehandlinger og lakker, papir og pap, plast, silikoner, stenmaterialer, tekstiler, trykfarver og træ
 • Krav om sporbarhed til:
  • Producenter af materialer og genstande bestemt til fødevarekontakt
  • Fødevareproducenter
  • Transport- og lagervirksomheder
  • Detailvirksomheder, herunder restauranter
 • Lovgrundlag: ”Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer”

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk