Bureau Veritas Certification

Temadag om fødevarekontakt med luft, damp, trykluft og tekniske gasser

Få bedre indsigt i de tekniske forhold omkring luft, damp, trukluft og tekniske gasser.

Hvad siger standarderne om luft, damp, trykluft og gasser? Hvad skal der tages højde for, hvad angår fødevarekontakt med luft osv.

Temadagen finder sted d. 19. maj 2016 fra 09.00 – 16.30 hos
BEST WESTERN Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Program
08.30 – Morgenmad
09.00 – Velkomst ved Karen Gammelgaard, Bureau Veritas Certification
09.15 – Hvad siger standarderne om Luft, Damp, Trykluft og Gasser, ved Karen Gammelgaard
10.00 – Pause
10.15 – Typiske afvigelser inden for de nævnte områder, ved Torben Lyster-Clausen, Bureau Veritas Certification
11.00 – Indlæg om luft
12.00 – Frokost
12.30 – Indlæg om damp, ved Arne Jensen fra ArneCo
13.30 – Indlæg om Trykluft ved Leif Blom, Granzow
14.30 – Pause
15.00 – Indlæg om tekniske gasser, ved Morten Pruhs og Helena Hilmansson, AirLiquide
16.30 – Opsamling på dagen v/ Karen Gammelgaard og Torben Lyster-Clausen

Dato: 19. maj 2016
Pris: kr. 2.995,00
Sted: BEST WESTERN Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Tilmeld dig temadagen her: Temadag – Fødevarekontakt med luft, damp, trykluft og tekniske gasser