Buhl & Bønsøe

Berøringsfri digital temperaturmåling med infrarød IR termometer

Der er mange fordele ved at benytte den hurtige infrarøde temperaturmåling i forbindelse med HACCAP og fødevarer generelt. De tre største fordele er:

 • Giver en hurtig indikation af temperaturen
 • Kan måle på følsomme og ujævne overflader og svært tilgængelige områder og i processer
 • Målinger er ikke destruktiv -sætter ingen mærker

Der findes et stort udvalg af måleinstrumenter, som er specielt velegnede til temperaturmålinger i forbindelse med fødevarekontrol af enhver type. Men du skal være sikker på, at din infrarøde temperaturmåler opfylder kravene til HACCP og er godkendt til fødevarer.

Hvad er infrarød temperaturmåling?

Alle emner absorberer elektromagnetiske stråler i form af varme. Og denne varme udstråles igen fra emnet i form af infrarøde stråler. Det er denne stråling instrumenterne opfanger. Strålingen kommer kun fra emnets overflade – derfor er infrarøde målinger berøringsfrie overflademålinger. Nogle måleinstrumenter til IR måling har en lasermarkering, som fungerer som en form for pegepindsmarkering – uden berøring. Derved kan du se, hvor på emnet der foretages måling.

6 tips til korrekt måling med IR infrarødt termometer

Buhl & Bønsøe A/S er forhandler af alt indenfor måleudstyr, og har en lang række temperaturmålere, som er godkendt til brug i fødevarer. De har udarbejdet en liste med tips til at opnå korrekte målinger med IR termometre:

 • Husk at kun overfladetemperaturen måles med IR termometre
 • Ved kritiske værdier bør du altid efterkontrollere med et decideret overfladetermometer eller indstikstermometer via kontaktmåling på emnet
 • Vær opmærksom på at afstemme måleafstanden med IR termometrets fokus (forholdet mellem måleafstand og måleområde)
 • IR termometrets emissionsfaktor skal justeres efter det emne, der måles på
 • Hvis emnerne er pakket i en papkasse, skal kassen åbnes og måling foretages ned i kassen – ellers måles papkassens overfladetemperatur blot.
 • Hvis emnerne er pakket ind i film, skal der kun måles på de steder, hvor filmen er i direkte kontakt med emnerne – ellers måles filmens overfladetemperatur blot.

Usikkerhed og fejlkilder ved infrarød temperaturmåling

De fleste IR termometre på markedet har en nøjagtighed på +/- 1 til 3 °C. Men hvordan fortolker du resultatet af din måling på kølevarer, der skal opbevares under +5 °C?

 1. a) Hvis dit IR termometer har en nøjagtighed på +/- 1 °C og din måling viser +4 °C eller mere, skal du efterkontrollere med et indstikstermometer. Ellers risikerer du at temperaturen i virkeligheden er over de +5 °C som er grænsen.
 2. b) Hvis dit IR termometer har en nøjagtighed på +/- 3 °C og din måling viser +2 °C eller mere, skal du efterkontrollere med et indstikstermometer. Ellers risikerer du at temperaturen i virkeligheden er over de +5 °C som er grænsen.

Dårlig vedligeholdelse og manglende rengøring af IR termometret øger unøjagtigheden

Hvis linsen på dit IR termometer er ridset eller fedtet øges IR termometrets unøjagtighed. Erfaringer fra vores akkrediterede laboratorium viser at nøjagtigheden forringes med op til 3 °C. Hvad betyder det for eksemplet ovenfor, hvis fejlen er 3 ºC?

 1. a) Hvis dit IR termometer har en nøjagtighed på +/- 1 °C og din måling viser +1 °C eller mere, skal du efterkontrollere med et indstikstermometer. Ellers risikerer du at temperaturen i virkeligheden er over de +5 °C som er grænsen.
 2. b) Hvis dit IR termometer har en nøjagtighed på +/- 3 °C og din måling viser -1 °C eller mere, skal du efterkontrollere med et indstikstermometer. Ellers risikerer du at temperaturen i virkeligheden er over de +5 °C som er grænsen.

Det er derfor essentielt at vedligeholde og rengøre sit måleudstyr. Regelmæssig kalibrering af måleudstyr er også en absolut nødvendighed for at opretholde fødevaresikkerheden. Buhl & Bønsøe har eget DANAK akkrediteret laboratorie, som udfører kalibrering af alle fabrikater måleudstyr. Så hvis du vil være sikker på, at dit måleudstyr altid er korrekt kalibreret, bør du sende det til periodisk kalibrering.