Nemco Machinery A/S

Fremtidens pakkeløsninger er bæredygtige og klimavenlige

Af Lars Olsgaard, CEO, Nemco

Nemco og Sealpac har nu som før fokus på bæredygtige og klimavenlige emballager. Som specialister på området tager vi ansvar for at rådgive vores kunder. Bæredygtige løsninger er en del af Nemcos mission statement.

Den globale udfordring med ansvarlig omgang med ressourcer handler blandt meget andet om valget af emballage til de produkter, man udbyder. Der findes ingen entydigt rigtig løsning. Ofte er løsningen defineret af flere parametre, der griber ind i hinanden. En teknisk mulig løsning kan fx vise sig at være umulig at omsætte til en kommerciel løsning.

Siden 2003 har Nemcos producent Sealpac i tæt samarbejde med førende emballageproducenter arbejdet på at modificere den nuværende bakke på 144 x 190 x 50 mm (den velkendte 500 gram pakke), så bakkens klimaaftryk forbedres.

Indsatsen har foreløbig resulteret i eTray®-bakken, som er en MAP-løsning med beskyttet atmosfære, således at produktet opnår bedre holdbarhed og dermed et forbedret klimaaftryk med mindre madspild. Det er lykkedes for Sealpac at skabe en teknik, der på nuværende tidspunkt har reduceret bakkens vægt fra 18 gram til 10 gram plast, dvs. ca. 45 % materialebesparelse.

Sealpacs udviklingsafdeling og Nemcos afdelinger for salg og projektledelse anstrenger sig løbende sammen med førende bakkeproducenter på, at plastandelen reduceres ved emballering af ferske fødevarer.

Forbrugeren oplever resultaterne af vores udvikling ved en betydeligt reduceret emballagemængde i affaldssækken og især i fremtiden ved en optimeret sorteringsprocedure. Vores emballager kan således sorteres, genanvendes eller optages miljørigtigt i det cykliske system.

Ifølge en forbrugerundersøgelse offentliggjort i det tyske fagtidsskrift Lebensmittel Zeitung (33/2018) er 69 % af forbrugerne positive over for at skulle foretage en deling af emballagen, før den bliver lagt ud til affald.

Er fremtidens fødevareemballage uden plast?

Nej, ser vi på de nuværende holdbarhedskrav, som skal opfyldes, for at fødevarer kan transporteres og leveres fra producent gennem ferskvareterminaler og videre til supermarkederne, så skal der anvendes et barrieremateriale med de tekniske egenskaber, som plast besidder.

Spørgsmålet er derfor, hvordan vi kan reducere plastandelen til et absolut minimum. Dette tema var kernespørgsmålet på årets IFFA-messe, som afholdes i Frankfurt og er verdens største udstilling for teknik og maskiner til fødevareindustrien.

En generel konklusion var, at branchen søger hen imod monomaterialer og genanvendelige materialer, eksempelvis PP og RPET.

Selve barrieren mod fugttab er en relativt enkel opgave, hvorimod en barriere mod oxygen er noget vanskeligere. Holdbarheden for de fleste proteiners vedkommende er defineret ved emballagens evne til at modstå udefrakommende oxygen. Og her er Sealpacs koncept FlatSkin® den mest ansvarlige løsning med en minimal andel af plast understøttet af karton/pap.

De seneste 12 måneder har denne emballage vundet store markedsandele på produkter som steaks og lakseportioner. Også fordi denne emballage kan kommunikere med de yngre forbrugere med hensyn til madlavning. De yngre forbrugere får et produkt i en emballage med et ansvarligt klimaaftryk, og dermed forbedres også de yngre forbrugeres spiseoplevelse. Det er en vigtig fremtidig opgave at sikre, at de yngre forbrugere oplever at have deres ”fødevarekompas” på plads, og at de dermed får en succesoplevelse i køkkenet, idet udbuddet af langt mindre acceptable fødevarer med hensyn til klimaaftryk og ernæringsmæssig værdi trænger sig på.

Hvad er det specielle ved FlatSkin®?

FlatSkin® er en skinpakning, hvor den ultratynde folie, der dækker produktet, trækkes ned over produktet med vakuum og svejses mod et stykke karton, der dækket med samme type folie. Herved opnår vi en optimal teknisk funktion med en barriere mod fugt og en beskyttelse mod ilt, da der er 98 % vakuum i pakken. Samtidig har vi en optimal overflade til kommunikation med forbrugeren.

FlatSkin® har på meget kort tid oplevet en overvældende modtagelse hos fødevareproducenter, supermarkeder og kunder i Europa, og der er opstået en ny mulighed for tydelig kommunikation via emballagen – og den gode spiseoplevelse.

En teknisk forklaring på denne succes er anvendelsen af vakuum i pakken i stedet for MAP (modificeret atmosfære). Sealpac og Nemco har siden 2007 produceret maskiner til TraySkin®. Denne udvikling var en del af rejsen mod FlatSkin®, hvor vi skabte fundamentet for det, som vi behersker i dag. Dengang som i dag var målet et forbedret klimaaftryk og en forbedret spiseoplevelse.

Dengang var målet også at skabe et produkt, der kunne pakke tyndtflydende produkter i en bakke og lade vakuum trække folien ned over produktet – og dermed fastholde det. Således blev det egnet til transport, samtidig med at pakken tog sig flot ud i køledisken.

Én ting er sikker: Vi, der tegner den teknologiske udvikling i fødevarebranchen, har en forpligtelse til at fremstille sikre emballager, der ernæringsmæssigt har et ansvarligt klimaaftryk med alle de parametre, der er skitseret ovenfor.

Overfører Sealpac med eTray® det velkendte koncept fra MAP-bakken?

Ja, kort sagt er det et krav fra markedet at få en pakning med modificeret atmosfære, der samtidig har FlatSkin®’s egenskaber med hensyn til kommunikation på bakken.

Til IFFA-messen havde vi udviklet pakkekonceptet eTray® til MAP-pakninger (modificeret atmosfære) med samme koncept og fordele som TraySkin®, dvs. mindre plast og mere kommunikation til slutbrugeren.

Vi kalder produktet eTray® – eller på nordisk øko-Tray. Det vil sige en økologisk bakke, der kan anvendes til de fleste bakketyper.

Målt i antal gram af en standard 500 gram hakkekødsbakke består bakken af 55 % karton (fiber) og 36 % monoplast. Dertil kommer 9 % topfolie. På messen i Frankfurt i maj 2019 var interessen overvældende. Og der er nu et marked under opbygning i samarbejde med de førende supermarkeder i Tyskland.

Hvordan beskriver man kort teknologien bag eTray®?

Da bakken for størstedelens vedkommende består af udstanset karton med ind- og udvendigt tryk, er der tale om en eksklusiv kommunikationsoverflade, der er særdeles imødekommende i forhold til miljø og design. Denne karton omkranser den indvendige meget tynde foliebakke, der oftest er af PP.

Selve kanten på denne meget tynde foliebakke er banebrydende udformet med en helt flad svejseflade, også i hjørnerne, hvorfor bakken også kan anvendes i de fleste bakkeafstablere. Således opnår vi tre fordele:

  1. Kunderne kan forvente næsten ens kapacitet, da selve svejsekanten er identisk med de nuværende bakker og af samme materiale.
  2. Bakkens to sammensatte materialer kan let skilles ad.
  3. Kunderne skal ikke investere i nyt omfangsrigt udstyr for at anvende konceptet. Bakken kører i det nuværende Sealpac-udstyr, hvilket også er til gavn for miljøet og vil være fremmende ved en LCA-analyse.

 

Bliver eTray® neutral målt på omkostninger pr. bakke?

Miljøvenlige pakkekoncepter kan ikke forventes at være neutrale målt på omkostninger op mod sammenlignelige bakker med samme barriere. Selve fremstillingen af eTray® er en mere kompleks produktionsform, men giver også en helt anderledes opmærksomhed i køledisken. Dens optiske udstråling og den kommunikation, producenten får til slutbrugeren, giver produktet i bakken øget opmærksomhed. Samtidig skabes der også i det samarbejde, der kommunikeres mellem producenten på den ene side og slutkunden i køkkenet på den anden, en forventning til kvalitet og spiseoplevelse. Vi taler her om tillid, der er skabt på basis af og med baggrund i først bakken og afslutningsvis med produktet i bakken. Her har begge parter en forpligtelse.

Undersøgelser hos vores kunder viser, at størstedelen er klar til denne nye pakkeløsning. Ved en undersøgelse udført af Coleman Parkers Research hos PRO Carton var 77 % af de adspurgte villige til at betale en væsentlig merpris for denne form for pakning. Det er også vigtigt at bemærke, at 90 % ønskede at blive informeret om pakkens klimaaftryk i form af kommunikation på selve pakken.

Med de nuværende teknologier, der er til rådighed på markedet, vil karton- og plastkombinationen være den dominerende pakkeløsning. Hvor mener Sealpac og Nemco, at den optimale løsning er at finde?

Svaret er, at vi ser mange løsninger i markedet. Alle søger mod det mest miljøvenlige klimaaftryk. Der findes teknologier med alt fra emballager, der kører på nuværende maskiner/teknologi, til løsninger, der kører på højkomplekse maskiner – all-in-one-løsninger.

Hos Sealpac og Nemco er vi overbeviste om, at disse nye miljøvenlige pakkeløsninger skal være let omsættelige i fødevarebranchen.

Anerkendelsen af dette er grundlaget for eTray®. En enkel løsning, som vores kunder let kan omsætte på deres nuværende maskiner og dermed sikre det bedst mulige udgangspunkt for en miljøvenlig profil, samtidig med at produktet får en særdeles fremtrædende placering i køledisken.

For at sikre en ”lean”-tilgang til produktionsniveauet inden for fødevareproduktion tror vi ikke på, at vores kunder skal have tilføjet mere kompleksitet til deres produktion. Så vores koncepter skal være enkle, sikre og kunne køre med høj effektivitet.

Skal fremtidens pakkemateriale også leveres på lastvogn?

Svaret afhænger helt af anvendelse og slutprodukt. Produkter som slicet pålæg og pakket stykost kalder på emballageformer, der bedst fremstilles ud fra en flad folie, f.eks. flowpakninger. For ferskkøds- og proteinprodukter er den mest anvendte, universelle og enkle løsning en traysealer. En lastvogn kan transportere 34 europaletter. Men at sende den gennem Europa med bakker er ikke i overensstemmelse med en rigtig miljøvenlig tankegang.

Emballagen er produktets påklædning. Emballagen skal sikre, at produktet er ernæringsrigtigt og forsvarligt indpakket, og at transportkæden til slutdestinationen kan foregå sikkert.

I Europa er vi begunstiget af et større antal emballageproducenter, der er fordelt geografisk optimalt i forhold til vore fødevareproducenter. Derfor kan selve transporten og logistikken foregå forsvarligt.

Så kort sammenfattet: Vi satser på emballageløsninger, der kan fremstilles af specialister og produceres af specialister. Specialisterne kan sælge og levere disse emballager til fødevareproducenterne, der kan fremstille fødevarer på eksisterende maskiner. Dette sker også i erkendelse af behovet for at rekruttere velkvalificeret personale til fødevareindustrien. Men personale med høje tekniske kompetencer, både som emballage- og fødevarespecialister, er nok ikke realistisk.

De seneste 15 års pakkeudvikling i det ferske fødevaresegment er kommet fra færdigfremstillede emballager. Vi hos Sealpac og Nemco mener at have taget dette til næste niveau, hvorfra vore kunder kan drage nytte af dette og udbygge deres position. Vi mener gennem standardisering og ved at skabe den nødvendige volumen bag vores produkter at kunne sikre en endnu grønnere profil for Sealpac, Nemco og vore kunder.