Alflow Scandinavia A/S

Sådan undgår I SIP-problemer

Hvilke problemer og fejl kan der opstå under SIP? Hvilke konsekvenser kan disse fejl have, og hvad kan man gøre for at afbøde dem?

Der er tre almindelige problemer i forbindelse med SIP:
• Temperaturvalideringsfejl
• Langsom kondensatdræning
• For lav temperatur eller langsom opvarmning

Disse problemer er betydelige, fordi de hver især forsinker afslutningen af SIP-processen – og i sidste ende dermed resulterer i mindre produktion og omsætning.

Der er flere måder at forhindre temperaturvalideringsfejl på.

Én af dem kan være at sørge for, at der er ca. 300-450 mm 3/4″ rør mellem vandudladeren og temperaturføleren. Dette rør skal hjælpe med at holde kondensatophobningen, der opstår under SIP, tilbage. Hermed forhindres, at temperaturføleren fugtes og afkøles. En nedkøling af temperaturføleren vil resultere i en temperaturfejlmelding – og dermed en gentagelse af SIP.

Du kan læse mere om, hvordan temperaturvalideringsfejl under SIP kan forhindres, og hvorfor de opstår på vores hjemmeside.

Hvad er en sanitær kondensator?

En anden løsning kan være at installere en sanitær kondensator – et produkt, der blev udviklet for nogle år siden af Steriflow Valve specielt til installationer, hvor pladsen er begrænset. Den sanitære kondensator (SSC) blev designet til at eliminere temperaturvalideringsfejl og til forbedring af kondensatdræning under alle faser af SIP.

Den sanitære kondensator, SSC, er en kompakt kondensatbeholder med køleribber, der installeres umiddelbart efter temperaturføleren og før vandudladeren. Udover at optimere installationspladsen eliminerer SSC muligheden for temperaturvalideringsfejl, forbedrer kondensatdræningen og mindsker opvarmningstiden.

Fordele
• Kondensatoren gør det muligt at installere en kondensatopfanger, hvor der ikke er nok plads til at installere et faldrør mellem temperaturføleren og vandudladeren.
• Kondensatoren er et indsamlingskammer med køleribber, der eliminerer muligheden for, at kondensat vil opbygges og dermed fugte og afkøle temperaturføleren.
• Kondensatoren underkøler kondensatet, hvilket resulterer i en betydelig stigning i vandudladerens dræningsevne, hvormed opvarmningstiden reduceres.

Du kan læse mere om den sanitære kondensator fra Steriflow på vores hjemmeside.