Alflow Scandinavia A/S

Vil du også spare tid på test af varmevekslere?

Så er vores tidsbesparende, effektive og non-destructive lækagetests helt bestemt noget for dig.

Du ved det sikkert godt.

At nedetid koster rigtig mange penge.

Så jeg gætter på, at du er interesseret i at nedsætte nedetiden mest muligt?

Et af de steder i produktionen, hvor det er muligt at reducere nedetiden drastisk, er ved varmevekslertests.

Traditionelle testmetoder anvender en væske, der presses ud i systemet – og dermed igennem eventuelle revner og huller.

Proceduren i sig selv tager lang tid, og dertil kommer den efterfølgende CIP af systemet, så det kan hurtigt blive til mange timer, hvor din produktion står stille.

Ny og revolutionerende testmetode – den bedste på markedet!

Hos Alflow tilbyder vi tidsbesparende, effektive og non-destructive lækagetests ved hjælp af en ny og revolutionerende testmetode, der er bekræftet som værende den bedste på markedet – både med hensyn til følsomhed og testhastighed.

Testen udføres on-site med øjeblikkeligt resultat. Testen viser hurtigt, om der er hul i en plade, og veksleren skal ikke skilles ad inden. Dette betyder væsentligt mindre nedetid i produktionen.

Testmetoden bruger inert helium som sporstof. Helium er fuldkommen sikkert og risikofrit at anvende, da det hverken er giftigt, antændeligt eller korroderende, og det efterlader ingen restforurening i systemet. Derfor er det ikke nødvendigt at køre CIP efterfølgende.

Helium har desuden den næstmindste atomstørrelse og er nemt påviseligt. Det kan finde huller helt ned til 5 mikrometer, hvilket gør det muligt at finde hullerne, før de bliver problematiske og fører til krydskontaminering af væskerne.

Dermed er det muligt at planlægge og udføre præventivt vedligehold – noget, der ikke er muligt med traditionelle testmetoder.

Lyder det interessant?

Så kan du læse mere om vores non-destructive lækagetests på vores hjemmeside.