Buhl & Bønsøe

Nyansættelse

Buhl & Bønsøe A/S har pr. 1. september 2017 ansat Kim Segelcke som intern salgskonsulent. Kims væsentligste opgaver bliver at rådgive kundekredsen i Danmark, samt være opsøgende i relation til nye kunder og nye produkter. Kim kan kontaktes på 45 95 04 56 og e-mail kse@buhl-bonsoe.dk.’