Arla Foods Ingrediens er med til at sætte fokus på genbrug af vand på international kongres på FoodTech

Arla Foods Ingrediens sparer 160.000 m3 vand om året på Danmark Protein. Danmark Protein forsyner i 2018 samtlige pumper med flowmålere og ventiler, hvilket vil give en årlig vandbesparelse svarende til vandforbruget i 1500 husstande.

Arla Foods Ingrediens deler selskabets erfaringer på IFC World Congress, ’Water Management and Sustainability’ d. 14.-15. november på FoodTech i MCH Messecenter Herning.

Danmark Protein fremstiller vallebaserede ingredienser. Det går strygende med produktion og afsætning, som er i konstant vækst. Det samme har været gældende for anlæggets vandforbrug, som er stort – bl.a. til de mere end 1000 pumper, som er installeret overalt i fabrikken. Thomas Lauritsen er civilingeniør i afdelingen for Production, Technology & Development, hvor han udelukkende arbejder med at finde ud af, hvordan fabrikken kan spare mest muligt vand og energi.

– Vi har et naturligt stort forbrug af pakdåsevand i vore pumper, til fremstilling af ingredienser. Nu er der udviklet ny teknik og knowhow som kan hjælpe os med at mindske forbruget. Alene på pakdåsevandet forventer vi at kunne spare over 160.000 m3 rent vand om året, siger Thomas Lauritsen. Pakdåsevand er et spærremedie, der sørger for fysisk adskillelse af pumpens bevægelige dele og produktsiden. Pumpen er via et rør tilsluttet almindeligt ledningsvand, der efter at have passeret pumpens indre dele, ledes bort fra pumpen og direkte i kloakken. Hidtil er flowet af pakdåsevandet ikke målt eller overvåget, hvorfor mængden af det brugte pakdåsevand er langt højere end nødvendigt. Besparelserne opnås ved at sætte flowmålere på pakdåsevandet og efterfølgende ved hjælp af ventiler regulere vandmængden, så pumperne ikke bruger mere vand end højest nødvendigt.

Thomas Lauritsen er blandt oplægsholderne på IFC World Congress,  ’Water Management and Sustainability’, hvor han detaljeret fortælle om, hvordan man rent praktisk sparer på pumpernes pakdåsevand – og hvordan Arla Foods Ingredients generelt arbejder med vandoptimering. Thomas Lauritsen kommer også ind på, hvordan man med simple midler og ved at prioritere sin indsats rigtigt, kan opnå endog meget store vandbesparelser.

Thomas Lauritsen fortæller videre, at løsningen med besparelser på pakdåsevandet sagtens kan kopieres til andre mejerier, og produktionsfolk fra forskellige Arla-mejerier allerede har været på besøg i proteinfabrikken for at høre om, hvordan de kan spare på vandet til pumperne.

Fakta:

IFC World Congress, ’Water Management and Sustainability’

Bliv klogere på bæredygtig anvendelse af vand i fødevareproduktion, når danske og internationale eksperter deler ud af deres viden på IFC World Congress d. 14.-15. november på FoodTech i MCH Messecenter Herning. Der er samtidigt mulighed for samtidigt at deltage i FoodTech og International Food Contest.
Konferencesprog er engelsk.  Tilmelding og information på http://www.ifc-worldcongress.dk