Ved du, hvad en EX-zone er?

EX-zoner ved passiv lagring

Få styr på dine EX-zoner med vores guide

Hos DENIOS er vi eksperter i EX-zoner og EX-sikret udstyr, og derfor ved vi også, at EX-zoner kan være ligeså svære at finde rundt i som din teenagers kærester. For hvad hedder han eller hun i øjeblikket? Er det Rasmus? Eller er det Sara? Så vi har bikset en lille guide sammen over EX-zoner – Også altså ikke din teenagers bekendtskaber. Det må du selv ligge og rode med…

 

EX-zone 0

En EX-zone 0 er et område, hvor der er en eksplosiv atmosfære. Denne eksplosive atmosfære kommer af en blanding af farligt gas, farlige dampe eller farligt støv, som hele tiden er til stede, eller som er til stede i længere perioder. Så det kan måske være din teenagers værelse…

 

EX gulvmarkering zone 21 og 22

 

EX-zone 1

En EX-zone 1 er et område, hvor der sandsynligvis vil forekomme en eksplosiv atmosfære af og til ved en normal aktivitet. Den eksplosive atmosfære består af en blanding af gas, støv eller damp. Dette kunne også godt være din teenagers værelse…

En EX-zone 1 er området omkring EX-zone 0, og området omkring åbning for påfyldning og tømning.

ATEX mobile tankanlæg

EX-zone 2

Du har en EX-zone 2 i din virksomhed, når en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af farlige gasser, dampe eller støv ikke forekommer ved en normal aktivitet. Hvis en eksplosiv atmosfære forekommer, vil den kun vare i en kort periode.

En EX-zone 2 er områder, som omgiver en EX-zone 0 eller en EX-zone 1. Der er også tale om en EX-zone 2 ved områder, hvor brændbare stoffer og væsker kun flyder gennem teknisk tætte rør. Ved at det er teknisk tætte rør, er der ikke tale om potentielle eksplosive områder.

 

EX-zone 20

ATEX pumpeVi håber ikke, at det bliver for langhåret med alt vores EX-zone-snak, fordi vi er slet ikke færdige endnu. Nu er vi kommet til EX-zone 20.

En EX-zone 20 defineres som et område, hvor der er en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv. Denne sky af brændbart støv vil være til stede hele tiden, i længere perioder eller jævnligt. Jævnligt har her en tidsbaseret betydning. Der er for eksempel en langsigtet risiko for eksplosionsfare indvendig i en tromle eller tank.

 

 

EX-zone 21

En EX-zone 21 defineres som et område, hvor der er en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv, som jævnligt er til stede ved normal aktivitet. En EX-zone 21 er selve indholdet i en container (eksempelvis en silo eller blandemaskine) samt områder omkring støvudsugning og påfyldningsstationer.

Du har også en EX-zone 21, når der er områder, hvor der er store mængder af støv. Eller når du har områder, hvor en mulig eksplosiv støv-og-luft-blanding kan sprede sig.

ATEX vaerktøj

EX-zone 22

En EX-zone 22 minder om en EX-zone 2. Her er der nemlig tale om et område, hvor der ved normal aktivitet sandsynligvis ikke vil forekomme en eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luften. Hvis en eksplosiv atmosfære vil forekomme, vil den kun vare i kort tid.

Du skal være opmærksom på, at du kan have udstyr, som producerer støv. Dette støv har nødvendigvis ikke en potentiel eksplosiv koncentration, men hvis udstyret danner støvophobninger, som bliver spredt, kan disse støvophobninger forårsage en mulig eksplosiv støv-og-luft-blanding.

ATEX varmekapper

Er du blevet klogere på EX-zoner?

Vi håber, du er blevet lidt klogere på EX-zoner, så du kan få købt det rigtige værktøj og udstyr til de rigtige zoner i din virksomhed. Hvem skulle have troet, at EX-zoner er ligeså kompliceret at finde ud af, som hvad der hitter hos de unge i øjeblikket… Har du brug for yderligere afklaring, sidder vi klar både ved telefonen og computeren.

EX-zoner ved aktiv lagring